fundacio graduats socials

QUI SOM?

Som una Fundació sense ànim de lucre i personalitat jurídica pròpia. Inscrita en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, en data 31 de març de 2015, amb el número 100000000345. Els nostres fins fundacionals són d'índole cultural, educatius, científics, i d'assistència i inclusió social.

Es un orgull presentar la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears, un projecte pioner dins el col·lectiu de Graduats Socials a Espanya, ja que som el primer col·legi que ha dut a terme la iniciativa de constituir una fundació, amb la pretensió, per una banda, de fomentar la formació, els treballs d’investigació i docència, la organització de conferències i seminaris en distintes matèries, i per altra banda, impulsar projectes de caire social i solidari, adreçats a aquells col·lectius que més ho necessiten i fomentar així la Justícia Social. La Fundació, en col·laboració amb altres entitats, facilitarà orientació laboral i ajuda a la seva inserció al mercat de treball a tots aquells col·lectius de persones amb més dificultats per trobar feina.

Presidenta: Ilma. Sra. Dña. Apol·lònia Maria Julià Andreu

Presidenta: Ilma. Sra. Dña. Apol·lònia Maria Julià Andreu

Vivim a una societat tan canviant i amb tants desequilibris que es fa necessari que tots i totes estiguem implicats en la solució dels problemes que ens afecten, ja que tots depenem de tots. La Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears vol fer la seva aportació i contribuir a que les persones trobin feina i que les relacions laborals siguin més estables, de més qualitat i més saludables. Mitjançant aquesta institució que ara neix, es treballarà per aconseguir aquest objectiu a la nostra comunitat.

No puc acabar aquestes paraules sense agrair a totes les persones que han donat suport a aquesta iniciativa, i també a aquelles que han fet feina per fer-la una realitat, amb el desig de fer realitat els objectius per els quals va néixer la Fundació.

Òrgans de govern

El govern, l'administració i la representació de la Fundació corresponen, al Patronat, a la Comissió Executiva, al President del Patronat i a la Directora de la Fundació.

Patronat
 • D. Rafael Aguiló Inglés
 • D. Enrique Blanco Pérez-Molinos
 • D. José Javier Bonet Llull
 • D. Rafael A. Cerdó Pérez
 • Dña. Mercè García Millán
 • D. Remigi Gornés Marqués
 • Dña Emilia Goyanes Castro
 • D. Federico Hermosel Garrigué
 • D. Francisco Javier Hernández Manera
 • Ilma. Sra. Dña. Apol·lònia Maria Julià Andreu
 • Dña. Azucena López Perea
 • D. Marcos Martínez Vicedo
 • D. Miguel Matas Crespí
 • Dña. Mª Gracia Matas Oliva
 • D. Pedro Mir Llompart
 • D. Miguel Moyá Quintero
 • Dña. Antonia Musolas Moll
 • D. Francisco Navarro Lidón
 • D. Andreu Perelló Contesti
 • D. Jaime Salvador Sitjar Ramis
 • Dña. Adela Soriano Fiallega
 • D. Miguel Ángel Valens Gutiérrez
 
Comissió Executiva
 • Presidenta: Ilma. Sra. Dña. Apol·lònia Maria Julià Andreu
 • Vicepresidents: Dña Emilia Goyanes Castro
  • Dña. Mª Gracia Matas Oliva
  • D. Miguel Ángel Valens Gutiérrez
 • Secretari: D. Rafael A. Cerdó Pérez
 • Tresorer: D. Federico Hermosel Garrigué
Presidenta
 • Ilma. Sra. Dña. Apol·lònia Maria Julià Andreu
Comissió de Cultura, Formació i Universitats
 • Coordinadors:
 • D. Francisco Javier Hernández Manera
 • D. Miguel Angel Valens Gutiérrez
 

NECESSITES ASSESSORAMENT? CONTACTA AMB NOLTROS

Contactar