fundacio graduats socials

Actualidad
Textbox Section

L’Oficina d’Orientació Jurídica Gratuïta al servei de la comunitat balear

Add Comment
fotowebcarbonell

La Fundació de Graduats Socials de Balears continua compromesa amb la missió d’oferir suport i orientació a aquells que ho necessitin en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social. En aquesta ocasió, ha estat Antoni Carbonell qui ha ofert el seu coneixement expert de manera altruista, proporcionant orientació jurídica gratuïta en temes com acomiadaments, igualtat […]

La Presidenta Apol·lònia Mª Julià ofereix orientació Jurídic-Laboral gratuïta

Add Comment
fotoweb

El dimarts, 27 de febrer, la Presidenta Apol·lònia Mª Julià, en el seu compromís continuat amb la justícia social, ha ofert el seu servei d’orientació jurídico-laboral gratuït, disponible a l’Oficina d’Orientació Jurídico-Laboral. Aquest servei reflecteix la dedicació de la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears cap a la promoció de la justícia social […]

Reunió del Patronat de la Fundació de Graduats Socials de Balears

Add Comment
111foto_parnot29565

S’ha celebrat la reunió del Patronat de la Fundació de Graduats Socials dels Illes Balears en la seu del Col·legi. En la trobada han participat nombrosos membres de la Junta del Patronat, entre els quals es troben la Presidenta, Il·lma. Sra. Apol·lònia Maria Julià Andreu, Sr. Jesús Avilés Muñoz, Sr. José Javier Bonet Llull, Sra. […]

L’Oficina d’Orientació Jurídica-Laboral al servei de la ciutadania balear

Add Comment
fotowebgnarrojuridica

La Fundació de Graduats Socials de les Iles Balears ha ofert, una nova sessió gratuïta per a l’orientació jurídica-laboral dels ciutadans i ciutadanes de l’illa que han sol·licitat atenció personalitzada relacionada amb temes laborals o jurídics. El col·legiat, Francisco Navarro, ha brindat atenció voluntària i gratuïta a diversos interessats per a proporcionar-los un primer consell […]