fundacio graduats socials

Seminari fiscalitat de l’arrendament vacacional

Add Comment
fotowebseminari

Dimecres, dia 12 de juny, la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears en col·laboració amb el Il· lustre Col· legi Oficial de Graduats Socials van organitzar el seminari “Fiscalitat de l’arrendament vacacional”, impartit per Vicente Arbona, tècnic d’Hisenda, i presentat per Federico Hermosel, Tresorer del Col·legi.

La sessió, dirigida tant a col·legiats com a externs, constava de quatre blocs diferenciats. En el primer d’ells s’analitzava la casuística que afecta els arrendaments efectuats directament pel propietari als seus clients. La segona part feia el mateix amb els aquells realitzats pel propietari a una empresa comercialitzadora que actua en nom propi, mentre que el tercer apartat abordava els casos en què aquesta última actua en nom aliè. Finalment, el bloc final exposava els detalls de la declaració informativa sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques.