fundacio graduats socials

Confèrencia: La Responsabilitat penal en les relacions

Add Comment
Sinpenal título-1

Dimecres, dia 15 de maig, es va dur a terme la conferència “La responsabilitat penal en les relacions laborals”, organitzada per la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears en col•laboració amb el Il•ltre. Col•legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears. La sessió, presentada pel vocal exercent del Col•legi, Jesús Avilés, va ser impartida per Bartolomé Salas Seguí, especialista en dret penal i soci fundador del despatx Salas & Cerdà Advocats.

L’objectiu de la jornada consistia en aportar una visió general sobre les responsabilitats penals que es deriven de l’activitat professional vinculada al camp de les relacions laborals. Es van analitzar qüestions de la part general i especial del dret penal que són rellevants per al dret penal del treball, així com la responsabilitat civil derivada del delicte.