fundacio graduats socials

Curs avançat de comptabilitat

Add Comment
FOTOWEBCONTABILIDADAVANZADO1

En el Il • lustre Col • legi de Graduats Socials de les Illes Balears es va desenvo lupar el passat 7 de maig la primera de les dues sessions del “Curs de comptabilitat nivell avançat”, programades per a aquest mes.Les dues sessions van a càrrec de Miquel Àngel Cantallops Pons, assessor fiscal, laboral i comptable.

Durant el curs, el tercer dels que componen la formació en la matèria, es va pretendre aportar als assistents soltesa i solucions pràctiques comptables, fent un repàs pràctic del cicle comptable i de les operacions habituals en la comptabilitat d’una empresa.