fundacio graduats socials

La Fundació de Graduats Socials i La Caixa fan una formació en Normativa Laboral per a Tècnics d’inserció d’Entitats socials

Add Comment
fotowebcaixa

La Fundació i l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials en col·laboració amb el programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i d’Acció Social de CaixaBank, van realitzar una sessió formativa per a tècnics d’inserció en Entitats socials al Saló d’Actes de la seu col·legial.

Més d’una vintena d’Assistents han participació presencialment, mentre que la resta ho ha fet de forma telemàtica. Han Estat persones interessades a formar-se sobre temes de contractació de Col·lectius vulnerables, tipus de contractes, estructures de Nòmines, jornades de treball, extincions de contracte i prestacions.

La presentació de la sessió formativa, estava a càrrec de la Sra. Apol·lònia M. Julià, presidenta de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials; Juan Pablo Rosano, coordinador del Programa Incorpora de “la Caixa” i del Sr. Diego Riera, Cap d’Acció Social de CaixaBank.

Els col·legiats, Pedro Mir Llompart, Emilia Goyanes Castro, Maria Gràcia Matas Oliva, Apolonia M. Julià i Daniel Ruiz Cacho varen ser ponents en les diferents xerrades relacionades amb temes com: tipus de contracte, Nòmines, jornades de treball, extincions de contracte i prestacions .