fundacio graduats socials

Reunió del Patronat de la Fundació de Graduats Socials de Balears

Add Comment
111foto_parnot29565

S’ha celebrat la reunió del Patronat de la Fundació de Graduats Socials dels Illes Balears en la seu del Col·legi.

En la trobada han participat nombrosos membres de la Junta del Patronat, entre els quals es troben la Presidenta, Il·lma. Sra. Apol·lònia Maria Julià Andreu, Sr. Jesús Avilés Muñoz, Sr. José Javier Bonet Llull, Sra. Dª Eva Camarasa Juan, Sra. Mercè García Millán, Sr. Federico Hermosel Garrigué, Sra. Mª Gracia Matas Oliva, Sr. Pedro Mir Llompart, Sr. Miguel Moyá Quintero, Sr. Francisco Navarro Lidón, Sr. Daniel Ruiz Cancho, Sra. Adela Soriano Fiallega i Dª. Francisca Rufiandis Cabrer.

La Fundació va néixer amb l’objectiu d’enfortir al Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears com a institució i entitat. En col·laboració amb altres entitats, facilita orientació laboral i ajuda a la seva inserció en el mercat de treball a tots aquells col·lectius de persones amb més dificultats per a trobar treball.

Un projecte pioner que ens ha convertit en el primer Col·legi de Graduats Socials d’Espanya que ha dut a terme aquesta iniciativa, amb la pretensió, d’una banda, de fomentar la formació, els treballs de recerca i docència, l’organització de conferències i seminaris en diferents matèries, i d’altra banda, impulsar projectes de caràcter social i solidari, dirigits a aquells col·lectius que més ho necessiten i fomentar així la Justícia Social, lema de la nostra professió.