fundacio graduats socials

Reunió del Patronat de la Fundació de Graduats Socials de Balears

Add Comment
fotowebfundacio

El dimarts 11 de juny es va celebrar la reunió semestral del Patronat de la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears a la seu col·legial. Aquesta trobada, caracteritzada per un ambient cordial i productiu, va comptar amb la participació activa dels membres del Patronat.

A la sessió ordinària van estar presents la Presidenta, Mercè García; les Vicepresidentes, Adela Soriano i Francisca Rufiandis; els Vocals, Catalina Zafra i Esther Blanc; el Tresorer, Federico Hermosel; el Secretari General, Daniel Ruiz; el comptable, Miguel Ángel Cantallops, i els expresidents, Apol·lònia Mª Julià i Enrique, Francisco Navarro i Carlos Blanco. Van assistir de forma online, els vocals Johanny Rodríguez i Remigi Gornés.

Durant la reunió es van tractar diversos punts importants com el nomenament i acceptació de nous patrons; la constitució de la nova Comissió Executiva i es va dur a terme l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2023.