fundacio graduats socials

Reunió de la Fundació Graduats Socials de les Illes Balears

Add Comment
fotowebreunionpatronato

Els membres del Patronat de la Fundació Graduats Socials Illes Balears s’han reunit telemàticament i presencialment a la seu del Col·legi per debatre, entre d’altres, l’aprovació dels Comptes
Anuals 2020. La trobada va ser presidida per la presidenta Apol·lònia Julià i va comptar amb la asistencia presencial de José Javier Bonet, Patró; Federico Hermosel, tresorer, i Pedro Mir, secretari.